حضور آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه

اردوی مشهد

یادگاری های سالهای قبل

فضای مدرسه

اردوهای مدرسه

اردوهای سیاحتی – ورزشی – فرهنگی

دعوت پرفسورکردوانی

دعوت پرفسورکردوانی